آزمون آنلاین تعمیرات سخت افزاری موبایل -کتاب آبی-

شما با یکبار اشتراک در این آزمون خواهید توانست تا دو ماه  بصورت نامحدود در این آزمون شرکت کرده و خود را برای آزمون آنلاین سازمان فنی و حرفه ای در رشته تعمیرات سخت افزاری موبایل آماده کنید


مواد امتحانی

تعمیرات موبایل (کتاب آبی)

در این بخش سوالات موجود در کتاب آبی  قرار داده شده است

خرید اشتراک این آزمون