آزمون آنلاین پایان دوره سخت افزار موبایل

این آزمون براساس کتاب استاندارد سازمان فنی و حرفه ای  تهیه شده است با یکبار اشتراک در این آزمون شما خواهید توانست بمدت 60 روز و بصورت نامحدود  در این آزمون شرکت کرده و خود را برای آزمون اصلی آماده کنبد


مواد امتحانی

آزمون پایان دوره سخت افزار

سوالات این آزمون در حال تکمیل شدن از بانک سوالات فنی و حرفه ای می باشد.

خرید اشتراک این آزمون