آزمون تعمیرات نرم افزاری موبایل /بازار کار-فنی و حرفه ای

این آزمون براساس مباحث و مطالب  مرتبط با تعمیرات نرم افزاری موبایل   طرح شده است هدف گذاری این آزمون آن است که کار آموزان بتوانند  با شرکت در آن علاوه بر اینکه توانسته اند  اطلاعات عمومی خود را در زمینه مشکلات و مسائل مختلف تعمیرات نرم افزاری موبایل افزایش دهند همچنین خواهند توانست در زمینه ازمون و آماده گی برای آزمون فنی و حرفه ای نیز  پیش زمینه های مطالعاتی و عملی داشته باشند


مواد امتحانی

آزمون تعمیرات نرم افزاری موبایل سازمان فنی و حرفه ای

در اینجا مجموعه ای از سوالاتی که از بانک سوالات سازمان فنی و حرفه ای کشور و سایر مراکز در زمینه تعمیرات نرم افزاری موبایل تهیه شده قرار داده ایم شما میتوانید با شرکت در این آزمون شانس موفقیت خود در آزمون عملی و تئوری  فنی و حرفه ای در رشته تعمیرات موبایل را تا حدود زیادی بالا ببرید.

 

خرید اشتراک این آزمون